Search
  • Dragon Wood

საავეჯე მასალის სახეობები

Updated: Apr 27, 2020

თანამედროვე ავეჯის მასალები საკმაოდ მრავალფეროვანია, ამიტომ მათ თავისებურებებში გარკვევა ძალიან მნიშვნელოვანია.

ავეჯის წარმოების ძირითად მასალას მერქნის ფილების სხვადასხვა სახეობები წარმოადგენს.

მერქან-ბურბუშელოვანი ფილა ("დსპ")მერქან ბურბუშელოვანი ფილა (დსპ) მზადდება მერქნის ნახერხისა და ბურბუშელასგან, რომელიც ცხელი დაპრესვის მეთოდითაა ერთმანეთთან დაკავშირებული, სპეციალური შემაკავშირებელი ნივთიერებით ფორმალდეგიდის ფისით.

დადებითი თვისებები:

1. სიმტკიცე, სიმსუბუქე და სწრაფად აწყობის შესაძლებლობა.

2. ფერებისა და ფაქტურის ფართო არჩევანი, ნატურალური ხის ფაქტურის იმიტაცია.

3. მექანიკური და თერმული ზემოქმედებისადმი მაღალი გამძლეობა(ნაკლებად ზიანდება დარტყმის ან სხვა დატვირთვის შემთხვევაში და მისი ზედაპირი ამტანია ცხელი ჩაიდნისა, ტაფის და ა.შ მიმართ)

4. წყლის მიმართ გამძლეობა.

5. დაბალი ფასი. უარყოფითი თვისებები:

1. ”დსპ”-ს ძირითადი უარყოფითი თვისება არის მის შემადგენლობაში ფორმალდეგიდის ფისის არსებობა, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ხის ნაწილაკებს.

”დსპ” ჰაერში გამოყოფს ფორმალდეგიდის განსაზღვრულ რაოდენობას, ხოლო მისი დიდი რაოდენობით გამოყოფის შემთხვევაში, ტოქსიკურობის გამო იგი საშიშია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.

თუმცა საერთაშორისო სტანდარტებით ტოქსიკურობის მაჩვენებლის მიხედვით იწარმოება ორი სახის ”დსპ”- E1 და E2 კლასი.

E1 კლასის ”დსპ” გამოირჩევა მაღალი ეკოლოგიური სისუფთავით, მასში ფორმალდეგიდის ემისიის შემადგენლობა თითქმის ნულის ტოლია, მაშინ როცა მაგალითად E2 კლასის ”დსპ”-ეს გამოყენება აკრძალულია საბავშვო ავეჯის წარმოებაში.

ამიტომ, თუ ”დსპ”-ეს შეძენა გადაწყვიტეთ, აუცილებლად მოითხოვეთ სერთიფიკატი ან სხვა დოკუმენტაცია, რათა დარწმუნდეთ, რომ მასალა სწორედ E1 ემისიის კლასისაა.

2. მისი მინუსია ასევე ის, რომ სიმტკიცის გამო ვერ ხერხდება მისი ფაქიზი დამუშავება (ღრმა ფიგურული ფრეზირება, ყველა შესაძლო ფიგურული დეტალების დამზადება).ძირითადი ტიპები

”დსპ”, მთელი რიგი მახასიათებლებით გამოირჩევა. ამ თვისებებში შედის გამობერვის მაჩვენებელი, სიმტკიცის, დრეკადობისა, დაბრეცვისა და ხორკლიანობის მაჩვენებლები.

ძირითადად გამოირჩევა ორი მარკა - P-A და P-B. უკეთესი ხარისხით და ფიზიკო-მექანიკური თვისებებით გამოირჩევა მარკა P-A.

ამის გარდა აუცილებელია იმის ცოდნა, თუ რა ტექნოლოგია იქნა გამოყენებული ”დსპ”-ს მოპირკეთების დროს.

ავეჯის წარმოებაში მოპირკეთება ნიშნავს მასალაზე ავეჯის მოსაპირკეთებელი თხელი ფენის (სხვადასხვა ფერის ხის სტრუქტურიანი, ან ერთფეროვანი) მიწებებას (გადაკვრას).

არსებობს მოპირკეთების ორი ძირითადი ხერხი:

1. დაწებების მეთოდი როცა ”დსპ”-ზე თხელ, სპეციალურ ფენას სპეციალური წებოს საშუალებით აწებებენ.

2. ლამინირების მეთოდი (”ლდსპ”-ლამინირებული ”დსპ”) - როცა ”დსპ”-სთან ამ ფენის შერწყმა პრესისა და მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით ხდება (წებოს გამოყენების გარეშე).

ორივე მეთოდით დამზადებული ”დსპ” ვიზუალური თვალსაზრისით (და ფასითაც) თითქმის ერთნაირია, თუმცა ლამინირებული ”დსპ” გამძლეობით გაცილებით უკეთესია, რადგან წებოს საშუალებით დამზადებული ”დსპ” კუთხეებში და კიდეებზე იწყებს აშრევებას (აფურცქვნას).მერქან-ბოჭკოვანი ფილა ("დვპ")

ეს მეორე სახის მერქნის ფილაა, რომელიც გამოიყენება ავეჯის წარმოებაში.

”დვპ” - ფურცლოვანი მასალაა, რომელიც მიიღება მერქნის ბოჭკოების მასის ცხელი დაპრესვის შედეგად. თვითონ ეს ბოჭკოები მიიღება მერქნის ნედლეულის ნაფქვავის ორთქლში გატარების გზით. ხოლო ნედლეულად გამოიყენება ნახერხი და სხვა ხის დამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენები.

იმისათვის რომ გაუმჯობესდეს მასალის საექსპლუატაციო თვისებები, ნედლეულს უმატებენ გამამტკიცებელ მასალებს (სინთეტიკურ ფისსა და პარაფინს).

ჩვეულებრივ, ”დვპ”-სგან ამზადებენ კარადის, ტუმბოების, საწოლების კედლებს, გამოსაწევი უჯრებისა და დივნების ფსკერს.

დადებითი თვისებები:

1. ეკოლოგიურობა

2. მაღალი გამძლეობა

3. დაბალი ფასი

უარყოფითი თვისებები:

1. ”დვპ”-ს მთავარი უარყოფითი თვისება მხოლოდ მისი გამოყენების მცირე სპექტრშია. მისი დამზადების ტექნოლოგია არ იძლევა ”დვპ”-ეს უფრო სქელი ფილის დამზადების საშუალებას, ამიტომ მისგან სრულფასოვანი ავეჯის კომპლექტის დამზადება შეუძლებელია. თუმცა თავის საქმეში ”დვპ” პრაქტიკულად შეუცვლელია.

2. არც თუ ისე მიმზიდველი იერი (თუმცა ის ძირითადად ისეთ ადგილებში გამოიყენება სადაც არ ჩანს, ან ნაკლებად ჩანს.მერქნის მცირე დისპერსიული ფრაქცია (მდფ")

”მდფ” უფრო ეკოლოგიური და პროგრესირებული მასალაა ვიდრე ”დსპ” და ”დვპ”.

მისი ფილა მზადდება მერქნის ძალიან წვრილი ნახერხისაგან (ნაქლიბისაგან). დამზადების პროცესში მერქნის ნაწილაკების ერთმანეთთან შეკავშირება ლიგნინისა და პარაფინის საშუალებით ხდება.

”მდფ” ძალიან ეკოლოგიური მასალაა, რომელიც ექვემდებარება ყველაზე ფაქიზ დამუშავებას, ამის გამო მასალა ფართოდ გამოიყენება კარადის ფასადების, მაგიდების, საწოლის შესანიშნავი საზურგეების, სამზარეულოს კარადების და ა.შ დასამზადებლად.

მასზე მუშაობა უფრო მარტივია, რადგან უფრო დრეკადია, კარგად კეთდება ფრეზირება იძლევა საშუალებას გაკეთდეს მოღუნული, ნახევრადმრგვალი ფასადები.

ავეჯის თანამედროვე დიზაინში, "მდფ" - ზე ეკვრება პოლივინიქლორიდი - თერმოპლასტიური ფირი, რომელიც გარდა იმისა, რომ იცავს მასალას ნესტისგან, ორთქლისგან და სხვადასხვა სარეცხი საშუალებებისგან, ძალიან ლამაზია, გლუვია, პრიალა და ფერადი (შესაძლებელია შეირჩეს ნებისმიერი ფერი).

”მდფ” ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მასალაა ევროპაში,

დადებითი თვისებები:

1. ეკოლოგიურობა

2. სიმსუბუქე და ფაქიზი დამუშავების შესაძლებლობა.(ამიტომ იგი თანამედროვე დიზაინერების საყვარელი საფასადე მასალაა)

2. ფლობს ხის ძირითად დადებით თვისებებს და ძლებს უფრო დიდხანს.

უარყოფითი თვისებები: