top of page
ავეჯის დამზადება

ავეჯის დამზადება

ს ე რ ვ ი ს ი

   ჩვენ ვთანამშრომლობთ მხოლოდ ხარისხიანი ნედლეულის, მასალის და მექანიზმების მწარმოებელ კომპანიებთან. ვებ-გვერდზე www.dragonwood.ge განთავსებულია ბრენდების სია, რომელთა პროდუქციასაც ვიყენებთ ხშირ შემთხვევებში.

   ბოლო დროს განხორციელდა ვებ გვერდის განახლება. საიტზე შეიქმნა სპეციალური ავეჯის კატალოგი. რომელშიც ავეჯის სხვადასხვა მიმართულებებია წარმოდგენილი. მომხმარებელს ახლა უკვე ერთ სივრცეში შეეძლება აირჩიოს მისთვის სასურველი სამზარეულოს დიზაინი თუ სხვა ავეჯი. მაღალი ხარისხის ფოტოები და პუბლიკაციების დეტალური აღწერა, ხელს შეუწყობს მომხმარებლის სწორ ჩამოყალიბებას, რაც თავის მხრივ მისი ძვირფასი დროის ეკონომიასაც ნიშნავს.

ბლოგი ავეჯის შესახებ

   ყველაფერთან ერთად შეიქმნა Dragon Wood -ის ავეჯის ბლოგი. რომელშიც ასახული იქნება ავეჯთან დაკავშირებული საჭირო ინფორმაცია და მომხმარებლებთან ერთად განხილულია სხვადასხვა თემები. გადაღებული იქნება მრავალრიცხოვანი ვიდეო და ფოტო მასალაც.

   ავსტრიული მასალა, თურქული მასალა, შვეიცარიული მასალა, ევროპული მასალა, ყველა არის სერთიფიცირებული და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.  ჩემს მიერ დამზადებული ავეჯი ყოველთვის ხარისხით და მომხმარებლისთვის მისაღები ფასით გამოირჩევა.

 

 

           Dragon Wood"

                 

                  ჩანაფიქრიდან - რეალობამდე

Предметы интерьера

4

ავეჯის შეკვეთით დამზადება მარტივია !

 ზოგადად ინდივიდუალური დიზაინით ავეჯის დამზადება მრავალ ეტაპობრივი და დროის მომთხოვნი პროცესია. ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურია და კონკრეტულ მიდგომას მოითხოვს.​

 სატელეფონო კონსულტაციით ან პირადი შეხვედრით გაგესაუბრებით. თუ იქნება შესაძლებელი, ამ ეტაპზევე მიიღებთ ფასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.

 თქვენთვის კომფორტულ დროს დაიგეგმება შეხვედრა ობიექტზე და განხორციელდება აზომვითი სამუშაოები. ამასთან ერთად გაგეწევათ სრული პროფესიონალური კონსულტაცია მასალებთან დაკავშირებით, სამზარეულოს და სხვა ავეჯის მექანიზმებთან დაკავშირებით. როგორი ჯობია თქვენთვის და როგორი პროექტი იქნება ოპტიმალური. ასევე გაგცემთ პასუხს ავეჯთან დაკავშირებით ნებისმიერ კითხვაზე. ხელზე თან მაქვს დღესდღეობით ყველა არსებული მასალის ნიმუში. ადგილზევე შეგიძლიათ გაეცნოთ მომზადებულ ავეჯის კატალოგს. კომფორტული ზომის პლანშეტი სრულად მოგცემთ საშუალებას დაათვალიეროთ სხვადასხვა დიზაინის სამზარეულოს, საძინებლის და სხვა ავეჯის ფოტოები.

 შეირჩევა სასურველი მასალა და დადგინდება ავეჯის დამზადებისთვის მასალის ღირებულება. საჭიროების შემთხვევაში გამოგყვებით და დაგეხმარებით მასალის შერჩევაში და ფერის მორგებაში. შეგროვებული ინფორმაციის მიხედვით და დამკვეთის მოთხოვნების გათვალისწინებით, შემოთავაზებული იქნება პროექტის საბოლოო ფასი, თუ რა თქმა უნდა აღნიშნული თავიდანვე არ იყო შესაძლებელი. დაიწყება 3D ტექნიკური დიზაინის პროექტის მომზადება. თქვენთან შეთანხმებით დაიხვეწება და ჩამოყალიბდება ავეჯი ისე, რომ თქვენ კმაყოფილი დარჩეთ. ინფორმაციის გაცვლა პროექტირების დროს ხდება ონლაინ რეჟიმში Viber, Skype, WhatsApp, Messenger, Facebook -ის საშუალებებით. ასეთი მიდგომა გიზოგავთ დროს და გაცილებით მოსახერხებელია დამკვეთისთვის. გაქვთ საკმარისი და თავისუფალი დრო რომ მოიფიქროთ და შეიტანოთ კორეკტივები თქვენ სამზარეულოს დიზაინში თუ სხვა ავეჯის შეკვეთის დროს. 

 შეთანხმების შემდგომ გაფორმდება ხელშეკრულება, ჩარიცხული იქნება წინასწარი ავანსი, საერთო ღირებულების 70-80%. დამზადდება შეკვეთა წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში.

 განხორციელდება დამზადებული შეკვეთის ტრანსპორტირება და მონტაჟი.

რა თქმა უნდა ყველა ჩამოთვლილ ეტაპში უამრავი კითხვა და მოულოდნელი შემთხვევა შეიძლება იყოს.

 

სწორედ ამიტომ ვართ თქვენს სამსახურში რათა ყველაზე რთული პროცესი მარტივი და სასიამოვნო იყოს.

1

2

3

4

 • Which MFC board is better? Turkish or Austrian
  We use only certified materials that meet high standards of quality and environmental friendliness, including E1 class certificates. The density of the wood-foam or wood-fiber components can vary, affecting the hardness and processing of the laminate tile, as well as the surface covering technology, color, structure, and pattern. The choice of material should consider the design and purpose of the furniture. Austrian laminate, for example, is known for its high density and quality. However, the origin of the material alone does not guarantee the final product's quality. Quality cutting, grinding, transportation, and assembly of the furniture require sophisticated technology and expert knowledge. Our team will help you make the right choice of materials and provide detailed information on the features of the selected material. For additional information, we can also connect you directly with the material manufacturer.
 • Which material should we choose, MDF acrylic with a thick coating or PVC?"
  We use only certified materials that meet quality and environmental standards, including E1 class certificates. 1) Our acrylic coating on MDF is a premium option with a thick, highly glossy surface coating that is approximately 1 mm thick. It has stable chemical properties and can be polished. It is resistant to scratches and can be used in high-temperature environments. With a variety of beautiful colors and patterns, it's the perfect choice for those looking for high-end finishes. 2) PVC coating on MDF is thinner than acrylic and is not designed for polishing or use directly at high temperatures. However, it is still a popular choice for furniture making due to its acceptable technical characteristics and price. It can provide design and aesthetic pleasure when used correctly. To make the right choice, we recommend you to familiarize yourself with the following manufacturers: "EGGER", "KRONOSPAN", "AGT", "ARKOPA", "FINSA" and also our "Cooperation" page. You should also know that only the origin of the material does not mean that the final product will be of high quality. Furniture tiles need quality cutting with sophisticated technology, grinding, transportation, making and assembling furniture with the right approach and knowledge.
 • What is the best material for a kitchen worktop?
  When it comes to kitchen worktops, natural raw materials like Corian, Quartz, Granite, or Natural wood are the best options. However, these materials can be expensive, and not everyone has the budget for them. In such cases, there are other affordable options available on the market, such as MFC worktop boards. Recommendation: For the best quality and durability, we recommend choosing MFC worktops from European, Austrian, and Swiss manufacturers. Some of the top brands in this category include EGGER and KRONOSPAN. These manufacturers offer a range of options in terms of finishes, colors, and styles, ensuring that you can find a worktop that fits your budget and complements your kitchen design.
 • Is a natural stone kitchen worktop better or an artificial stone?
  Natural stone worktops are a beautiful and durable choice for your kitchen. Natural stone worktops offer a range of advantages. They are stunningly beautiful, with unique patterns and colors that cannot be replicated by artificial materials. They are also highly durable and can last for decades with proper care. Artificial stone worktops offer an affordable and durable alternative to natural materials like granite and wood. They can be shaped using advanced manufacturing technologies, and come in a variety of colors and patterns to complement your kitchen design. Great attention should be paid to the quality of worktop manufacturing technology. Be sure to see a real sample or detailed pictures of the finished surface. There are cases when they are not processed properly
 • Is painted MDF a durable option, or would acrylic or PVC materials with MDF be better?
  When it comes to choosing a material for your furniture, painted MDF is an affordable and versatile option. However, the durability of the painted surface can vary depending on the quality of the technology and materials used. While MDF can be painted with high-quality paint and technology, visible scratches and wear may occur over time due to wear and tear, accidental contact with sharp objects, or other factors. Compared to acrylic and PVC, painted MDF is generally weaker in durability. Acrylic and PVC surfaces are less likely to scratch and wear out, making them a better option for high-use areas. However, the choice between painted MDF, acrylic, or PVC ultimately depends on your design preferences and functional requirements. In summary, while painted MDF is an affordable and versatile option, it may not be as durable as other materials. When choosing a material for your furniture, consider the quality of the painting technology and materials used, as well as the risks of wear and tear over time.
 • Is it possible to fit kitchen units differently? Communications are installed in a bad place and what we should do?
  Kitchen units can be installed in almost any location, even if water and sewage connections are at a distance. Special pipes can be used to connect them, ensuring that there is a proper slope for water flow. The connection and removal of sewage and water pipes must follow specific technological rules. Similarly, the exhaust pipe can also be connected remotely, but it is important to calculate the air permeability based on the strength of the extractor, the distance, and the air draft. Ideally, it is best to have the water and sewage connections closer to the kitchen units. However, with the right installation techniques and equipment, it is possible to connect them from a distance. When planning the installation of kitchen units, it is important to consider the location of the water and sewage connections and the ventilation system to ensure they are properly connected and functioning.
 • How long will it take you to make our bespoke kitchen?
  The average production time for kitchen and other furniture is typically between 1 to 3 months. However, this can vary depending on several factors, such as the complexity of the project, the quantity, the type of material, and the supplier and manufacturer of the material. At "Dragon Wood", we aim to complete projects earlier than the agreed timeline, and we have a track record of doing so. Our production time is determined on a case-by-case basis, considering all relevant factors and the individual needs of each customer. Please contact us for more information on our production process and timelines.
 • Why is such a large value payable in advance? 70% - 80% of the total cost
  At "Dragon Wood", we do not work for a large percentage of profits. To ensure the successful completion of furniture production, we require an advance payment. However, we do not manufacture furniture in advance using our own funds, except in special cases and negotiations. The advance payment amount is roughly equivalent to the total cost of manufacturing and installing your furniture. This payment is required to begin the production process. We believe in transparent pricing and strive to provide our customers with high-quality, affordable furniture. Please contact us for more information on our pricing and payment policies.
 • How can I make sure that I will not lose my money, if I will transfer it to you?
  We offer the option to sign a contract with our customers. The contract includes detailed information about our business relationship, including the identification data of both parties. This transparent agreement provides sketches and technical drawings of the furniture to be made, the type of material to be used, and other necessary details. We believe in providing our customers with a high level of transparency and guaranteeing for their satisfaction. As a public company, we prioritize building a good reputation and maintaining our philosophy of transparency and reliability. Please contact us to see how we can help you create your dream furniture.
 • აზომვაზე გამოძახება რატოა ფასიანი? თითქმის ყველა უფასოდ მოდის და?
  შეკვეთის შემთხვევაში, ეს მომსახურება უფასო ხდება! მოგეხსენებათ აზომვაზე მისვლა ხარჯებთან არის დაკავშირებული. დღეში რამდენიმე გამოძახებაა. ჩვენი წარმომადგენელი აღჭურვილია: საზომი ლენტით (რულეტკით), გონიოთი, ლაზერით, კატალოგის პრეზენტაციისთვის 8" პლანშეტით. სადაც 5000-დე ფოტოა, საკანცელარიო ნივთებით და საავეჯე მასალების კატალოგებით. ასევე ადგილზე გაგიწევთ სრულ კონსულტაციას. დაგეხმარებათ ზოგიერთი გადაწყვეტილების მიღებაში. ბუნებრივია ყველასთან უფასოდ მისვლა და შეხვედრის დროს დახარჯული დროის უფასოდ რეალიზებას ვერ შევძლებთ. ამიტომ თავიდან ეს მომსახურება ფასიანია, ხოლო ავეჯის საბოლოოდ შეკვეთის შემთხვევაში ეს თანხა უკან დაგიბრუნდებათ!.
 • ზედაპირი ქვის უნდა შევუკვეთოთ. სხვა კომპანიებთან თანამშრომლობთ? ხელოსნების დევნა არ მოგვიწევს მერე?
  სხვა კომპანიებთან რა თქმა უნდა ვთანამშრომლობთ. ყველაფერი წინასწარ არის გასათვლელი, მოსალაპარაკებელი და გადასაწყვეტი. ზოგადად სამზარეულოს დასრულების შემდგომ, უცხო კომპანიის წარმომადგენელი იღებს დასამზადებელი ზედაპირისთვის შესაბამის ზომებს, ისე რომ მაგ მომენტში, სამზარეულოს გადაადგილების ან რაიმე სახის პოზიციის შეცვლის უფლება არ აქვს. ჩვენთან თუ საჭიროა ექნებათ კომუნიკაცია პირდაპირი შეხვედრით ან სატელეფონო კონსულტაციით.
 • ხელოსნებმა ჩვენთან ბინაშივე უნდა ააწყონ ავეჯი და სამზარეულო?
  ავეჯის დამზადება და აწყობა ხორციელდება ჩვენ საწარმოში. შემდეგ ტრანსპორტირდება თქვენთან და სრულდება ავეჯის სამონტაჟო სამუშაოები. ასევე ამ პროცესისთვის გამოიყენება ყველა საჭირო ხელსაწყო.
 • რომ დამიგვიანოთ შეკვეთა მერე რა ვქნათ?
  როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, შეკვეთები უფრო სწრაფად ბარდება ვიდრე იყო შეთანხმებული. თუმცა რა თქმა უნდა გაუთვალისწინებელი შეფერხებებიც ხდება. ამიტომ ხელშეკრულებაში გაწერილია შესაბამისი პუნქტები. რომლებიც მოიცავს შემსრულებლის ე.წ ( დაჯარიმებას) თუ დადგინდება მისი ბრალეულობა შეკვეთის დაგვიანებაში. ასევე გაწერილია სხვა პუნქტებიც, რაც მაქსიმალურად იცავს მომხმარებლის ინტერესებს.
 • მეზობელმა რომ გააკეთებინა სამზარეულო, რამდენიმე ხანში კარი ჩამოუვარდა. ჩვენთან რომ მოხდეს ასე რა ვქნათ? რა გარანტიები გაქვთ?"
  ჩვენ ყოველთვის ხარისხიან მექანიზმებს ვიყენებთ და ჩვენთვის ხარისხი პირველ ადგილზეა. საგარანტიო პირობა ხელშეკრულებაშია გაწერილი. მომხმარებლის ინტერესები მაქსიმალურად არის დაცული. მაგალითად: თუ ჩვენს მიერ დაყენებული ანჟამა მოძვრა ან გატყდა, ჩვენს მიერ შეიცვლება უფასოდ, თუ დადგინდა რომ იგი არ იყო მწყობრიდან გამოსული მისი არასწორად მოხმარების შედეგად.
 • სამზარეულომ დროთა განმავლობაში ფერი რომ შეიცვალოს, ამ შემთხვევაში რა ხდება?"
  ავეჯის წარმოებისას ყოველთვის ვიყენებთ ხარისხიან მასალას. თუ თქვენს მიერ არჩეული მასალა ჩვენთვის საეჭვო იქნება, აუცილებლად შეგატყობინებთ. ზოგადად მომხმარებლებისგან გვსმენია რომ ფერის შეცვლის შემთხვევა ყოფილა. თუმცა ეს მხოლოდ მრავალი წლის წინ, სხვა უცხო კომპანიის მიერ დამზადებული სამზარეულოს ავეჯი იყო. ერთ შემთხვევაში ფასადები შეღებილი იყო და მეორე შემთხვევაში მდფ-ზე გადაკრული ფირი. თუ ასეთი ფენომენი მოხდა, რა საკვირველია მივმართავთ მასალის მომწოდებელ კომპანიას და მოვითხოვთ პასუხს, აღნიშნულთან დაკავშირებით. ვინაიდან მასალის წარმოება რისგანაც მზადდება ავეჯი, ჩვენი საქმიანობა არ არის.
 • ხელობაში რამდენს აიღებთ? ჩვენი მასალით რომ გააკეთოთ სამზარეულო ან კარადა?
  ცალკე ხელობათ შეფასებულ საქმიანობას არ ვეწევით.
 • სამზარეულოს კვადრატულობა როგორ იანგარიშება? ყველამ სხვადასხვა დამიანგარიშა და როგორ გავიგო რომელია მართალი?
  ყველა ქვეყანაში სამზარეულოს და ავეჯის ფასის დაანგარიშება შესასრულებელი სამუშაოს მიხედვით, სხვადასხვა ნაირად ხდება. ზოგან ე.წ კვადრატულობით ითვლიან, ზოგან გრძივი მეტრობით და ზოგან საერთოდ ფასდება მთლიანი პროექტი. საქართველოში მირებულია საზოგადოდ კვადრატული ერთეული. რაც ნიშნავს სიგრძისა და სიგანის ნამრავლს. მაგ; სამზარეულოს ორი დონე აქვს. 1-ე დონე ის არის რომელზეც სამზარეულოს ზედაპირია განთავსებული. ე.წ (სტალეშნიცა) 2-ე დონე პირველის ზემოთ განთავსებული კარადების რიგია. თითოეული დონის კარადების ჯამური კვადრატულობა უნდა დაიანგარიშოთ და შემდგომ დააჯამოთ. იხილეთ მოცემული მაგალითი სურათზე. თუმცა კვადრატულობითი რაოდენობის გამოყვანა არ ნიშნავშ იმას რომ კონკრეტულად რომელიმე ფასზე შეიძლება გადაამრავლოთ და გაიგოთ ფასი. ზოგიერთი ნამუშევარი ბევრად შრომატევადია და დამზადების ტექნოლოგიაც უფრო ძვირიანი იყოს. ამიტომ საბოლოოდ ყველა შემთხვევა მაინც ინდივიდუალურად კორექტირდება. ამავდროულად ყველა საწარმოს და ხელოსანს შეიძლება თავისი მიდგომა ჰქონდეს და ამიტომაც ზოგჯერ მონაცემები არ ემთხვევა
 • ტექნიკას რომ ჩააშენებთ, გამწოვსაც ხომ მიაერთებთ? და ( ბარემ ) გაზიც დააერთედ და წყლის სანტექნიკაც."
  სამზარეულოს მონტაჟის დროს ხორციელდება მხოლოდ: 1) ჩასაშენებელი მაცივრის მონტაჟი და მისი ქარხნული სამაგრებით დამაგრება. 2) ჩასაშენებელი ღუმელის შესმა შესაბამის ადგილას და მისი ქარხნული სამაგრებით დამაგრება. 3) ჩასაშენებელი გაზქურისთვის ადგილის ამოჭრა. (გაზქურის შემდგომი დაერთება უნდა განხორციელდეს გაზიფიცირების კომპეტენტური ორგანოს წარმომადგენლის მიერ, რათა იყოს დაცული ყველა უსაფრთხოების ნორმა) და შემდეგ მოხდეს მისი დამაგრება ქარხნული წესით და სამაგრებით. 4) ნიჟარისთვის ადგილის ამოჭრა. (ნიჟარის სანტექნიკის და აქსესუარების მონტაჟი უნდა განახორციელოს შესაბამისმა კომპეტენტურმა პირმა. ე.წ სანტექნიკმა) 5) გამწოვის მონტაჟი კარადაში. გამწოვის მილის დაერთება საჰაეროსთან შეთანხმებით ხდება. რადგან ზოგჯერ ტექნიკის საგარანტიო არ იძლევა სხვის მიერ დაერთების უფლებას. აერთებენ მათი წარმომადგენლები. 6) ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მონტაჟი. (სანტექნიკის და აქსესუარების მონტაჟი უნდა განახორციელოს შესაბამისმა კომპეტენტურმა პირმა. ე.წ სანტექნიკმა) 7) თეთრეულის სარეცხის მანქანის მონტაჟი. სანტექნიკის და აქსესუარების მონტაჟი უნდა განახორციელოს შესაბამისმა კომპეტენტურმა პირმა. ე.წ სანტექნიკმა. 8) მიკროტალღური ღუმელის შესმა შესაბამის ადგილას და მისი მონტაჟი ქარხნული სამაგრებით.
 • თუ შეიძლება ლიფტით ნუ ამოიტანთ ავეჯს. მეზობლები ბრაზობენ
  ზოგადად ავეჯის დეტალების და მისი აქსესუარების ლიფტით ტრანსპორტირება ზოგადი წესით შეზღუდული არ არის. თუმცა მოლაპარაკებით თუ აღნიშნული აიკრძალა, მაშინ დაანგარიშდება დამატებითი გადასახდელი თანხა კიბეებით აზიდვისთვის.
 • ახლობელს რომ დაუყენეს სამზარეულო, ახალი გარემონტებული კედლები დაუზიანეს და შპალიერი გაუფუჭეს. ჩვენ რა ვქნათ თუ გაგვიფუჭეს?"
  ჩვენი ხელოსნები ყოველთვის ყურადღებით მუშაობენ, თუ საჭიროა წინასწარ კედლების არსებულ მდგომარეობასაც ვუღებთ სურათებს. ასევე ბოლოს მონტაჟის დასრულების შემდეგაც. ხოლო თუ ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა, აღნიშნული უსიამოვნება მოლაპარაკების გზით გადაწყდება რომ დამკვეთი კმაყოფილი დარჩეს.
 • ჩვენ ნაცნობს სამზარეულოს ჩამოკიდებისას, ელექტრო გაყვანილობის დენის კაბელები გაუფუჭეს ხელოსნებმა. რა უნდა ვქნათ ასე თუ მოხდა?"
  როგორც წესი, დამკვეთმა უნდა მიგვითითოს სად გადის ელექტრული წრედების გაყვანილობები. ან მოგვცეს ნახაზი რისი მიხედვითაც შეიძლება ხელმძღვანელობა მონტაჟის დროს. რომ ჩვენც და თქვენც დაცულები ვიყოთ უსიამოვნო შემთხვევისგან. ხოლო თუ დამკვეთის მიერ არ იქნა მოწოდებული აღნიშნული ინფორმაცია, ან ინფორმაცია არასწორი იყო. მაშინ ადგილზე მდგომარეობის მიხედვით დამკვეთთან შეთანხმებით ვიმოქმედებთ რათა ორივე მხარემ პასუხისმგებლიანად მოეკიდოს აღნიშნულ საკითხს.
 • 3D დიზაინის პროექტი ერთად მინდა რომ გავაკეთოდ, სად შეიძლება მოსვლა? ისეთი უნდა გამოვიდეს ჩვენ როგორიც გვინდა."
  ავეჯის 3D ტექნიკიური პროექტი დისტანციურად კეთდება. კომუნიკაცია მომხმარებელთან მუდმივად ტელეფონით, Viber, Skype, WhatsApp, Messenger, Facebook -ის საშუალებებით ხორციელდება. ასეთი მეთოდი მთელ მსოფლიოში აპრობირებულია და მოსახერხებელია მომხმარებლისთვის. რადგან აქვს დრო დაფიქრებისთვის და პროექტირების პროცესში მრავალრიცხოვანი ცვლილებები შეიტანოს. ასევე მზადდება 3D ვიდეოც რაც უფრო მარტივად ხდის სხვადასხვა ავეჯის აღქმას. დაპროექტებული სამზარეულოს თუ სხვა ავეჯის დიზაინი 100%-ით თქვენი გემოვნების მიხედვით იქნება და სანამ არ მოგეწონებათ იქამდე თქვენს სამსახურში ვიქნებით.
 • დარბილებული საწოლის ნაჭერი როგორ გავრეცხო ან გავწმინდო? რითი იწმინდება?
  Enter your answer here
 • ეს განათება რაც დააყენეთ სამზარეულოზე, ხარისხიანია?ჩინურია? რა გარანტიაა აქვს?"
  განათება ყენდება კომპანია V-tac -ის. ევროპული წარმოების და მაღალი ხარისხის არის. შეგიძლიათ გაეცნოთ მათ ბრენდს აქ https://www.v-tac.eu/ . მრავალწლიანი გამოცდილება განათებების სისტემების შექმნაში, ამ კომპანიას ერთ ერთ სანდო კომპანიად აქცევს. რა თქმა უნდა მათი გამოცდილება და მიდგომა ხარისხში ეჭვს არ ბადებს.
 • იაფიანი ელიავაზე რომ ვიყიდოთ განათება ეგ არ წავა?
  როგორც ნებისმიერი პროდუქტი, როდესაც იგი ხარისხიანია ამასთანავე შესაბამისი ფასიც ღირს. რა თქმა უნდა იაფიანი განათების დამონტაჟებაც შეიძლება, მაგრამ ხშირად მწყობრიდან გამოსული ნათება ან სხვა ნაწილი საბოლოოდ ისეთ ფასს გამოიმუშავებს, რაც თავიდანვე ხარისხიანი შეიძლება ყოფილიყო.
 • ყველა ამბობს რომ BLUM -ის მექანიზმები და სამზარეულოს აქსესუარები ყველაზე კარგიაო. თქვენ რომელს დააყენებთ? და ეგენი გაძლებს?
  ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა კომპანიის ხარისხიან მექანიზმებს და აქსესუარებს. ძირითადათ BLUM - ს. იტალიური და თურქული მექანიზმებიდან არჩეული გვაქვს საუკეთესო მოდელები. სხვაობა არის ფასში, დანიშნულებაში, მექანიზმის სახეობაში და ბრენდის კლასში. ყველას არ შეუძლია ძვირადღირებული ბრენდირებული კლასის მექანიზმების დაყენება სამზარეულოში. ამიტომ ჩვენი საქმეა საშუალო და მაღალი ფასის სეგმენტში, საუკეთესო ხარისხის მექანიზმები ავარჩიოთ და დავაყენოთ ისე რომ საიმედოთ მოგემსახუროთ. ასევე დიდ როლს თამაშობს მექანიზმების სწორად შერჩევა კონკრეტული დანიშნულებისთვის და ასევე განხორციელებული მონტაჟის სისწორე.
 • იტალიური და თურქული, სამზარეულოს მექანიზმები და აქსესუარები ხარისხიანია? რა განსხვავებაა BLUM -თან შედარებით?"
  დღეს დღეობით საქართველოში ძალიან ბევრნაირი მექანიზმის შემოთავაზებაა. ჩინური, პოლონური, ფრანგული, ავსტრიული, თურქული, იტალიური და სხვა. ჩვენ ძირითადათ ვიყენებთ BLUM -ის მექანიზმებს. ასევე იტალიურს და თურქულს. მათგან ვარჩევთ მხოლოდ გამოცდილებით დადგენილ ხარისხიან მექანიზმებს.
 • სამზარეულოს დარჩენილ თანხა ( ბარემ ) ხელზე მოგცეთ?
  ჩვენ მხოლოდ გადარიცხვით ვმუშაობთ, ამიტომ ნებისმიერი მომსახურების ანგარიშსწორება საბანკო გადარიცხვით ხდება. ხელზე მომსახურების ან გასაყიდი პროდუქტის თანხის აღების უფლება არ გავაქვს.
 • სამზარეულოს მასალას მარტო ვერ ავარჩევთ. ამ პატარა კატალოგებში კი არ ჩანს კარგად. არც ფერი და არც ფაქტურა. რა ვქნათ? თქვენ გამოგვყვებით ასარჩევად?
  დიახ, საჭიროების შემთხვევაში ჩვენი წარმომადგენელი გამოგყვებათ, გაჩვენებთ მასალებს და აგარჩევინებთ. ასევე ჩაგიტარდებათ კონსულტაცია მასალებთან დაკავშირებით.
 • განვადებით მუშაობთ?
  ამ ეტაპზე განვადებით არ ვმუშაობთ.

ყურადღება!

ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული სტატიები, ფოტო და ვიდეო მასალა არის ლაშა ლომიძის მიერ შექმნილი და მოპოვებული "Dragon Wood"-ისთვის. იგი წარმოადგენს ინტელექტუალურ საკუთრებას. აღნიშნული დაცულია საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობით და უფლებების დარღვევის შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი რეაგირება. დასაშვებია მხოლოდ პოსტების და ბმულების გაზიარება მეგობრებისთვის სოციალურ ქსელებში.

                                                                                                                                                                                                                                       პატივისცემით, ლაშა ლომიძე

дизайнер мебели
Dragon Wood planshet.jpg
რითი და როგორ ხდება აზომვის პროცესი ?

* მომზადება: ჩვენი წარმომადგენელი ადგილზე მოვა საჭირო აღჭურვილობით, როგორიცაა საზომი ლენტი, ლაზერი, ტაბლეტი კატალოგის პრეზენტაციისთვის, საკანცელარიო ნივთები და ავეჯის კატალოგები.

* ინსპექტირება: შემოწმდება ადგილი, რათა დადგინდეს ნებისმიერი პოტენციური პრობლემა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ავეჯის ან სამზარეულოს დიზაინსა და მონტაჟზე.

* აზომვა: ვიყენებთ საზომ ლენტს, ლაზერს სივრცის ზუსტი გაზომვისთვის. როგორიცაა კედლები, იატაკი, ჭერი და ნებისმიერი სხვა სივრცის ელემენტი.

* ჩანახატი: აზომვებისა და მომხმარებლის სურვილებიდან გამომდინარე, ჩვენ შევქმნით ტექნიკურ ჩანახატს, რომელიც ასახავს ავეჯის ან სამზარეულოს ზოგად დიზაინს და განლაგებას.

* კატალოგის პრეზენტაცია: ჩვენ წარმოგიდგენთ კატალოგს პლანშეტზე, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს აირჩიოს მისთვის სასურველი ავეჯი ან სამზარეულოს დიზაინი.

* ფასის განსაზღვრა: შეძლებისდაგვარად, ადგილზე განისაზღვრება დასამზადებელ ავეჯის ან სამზარეულოს სავარაუდო ფასი. მომხმარებლის მიერ შერჩეული დიზაინისა და მასალების მიხედვით.

 მთლიანობაში, აზომვის პროცესი გადამწყვეტი ნაბიჯია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ავეჯი ან სამზარეულო მორგებული იყოს მომხმარებლის საჭიროებებზე და სწორად დამონტაჟდეს დანიშნულ სივრცეში.

დამკვეთთან კომუნიკაცია

 გაგიწევთ ყველანაირ კონსულტაციას ავეჯის დამზადებასთან დაკავშირებით.

ვსაუბრობ გამართულად ქართულად, რუსულად და ინგლისურად.

 

მშვიდი და დაკვირვებული კომუნიკაციის გარემო ხელს შეგიწყობთ უკეთ ჩამოყალიბებაში.

bottom of page